Funktioner > kundportal

Kundportal

Låt kunden vara delaktig.

I tider där vi blir allt mer digitala och personliga möten är inte lika vanliga, är det viktigt att din kund enkelt kan komma åt information snabbt. Kunden ska inte behöva vänta på uppföljningsmöten, Då är en kundportal ett viktigt redskap för dig och din kund.

MyScore Kundportal - Viktig information för din kund!

Viktig information för din kund

Med MyScore Kundportal kan din kund komma åt viktig information direkt. Kunden kan se:

  1. Besiktningar/egenkontroller
  2. Ärenden/avvikelser
  3. Närvaro GPS/ Närvaro QR
  4. Dokument.
  5. Statistikmodul (Inom kort)

Besiktningar/egenkontroller

Följ utförda kvalitetskontroller/egenkontroller i realtid när de blivit utförda och av vem. Här kan kunden övervaka att utförda kontroller är gjorda i tid och vilket utfall kontrollen fått.

Om kunden klickar på en utförd kontroll får kunden upp alla detaljer såsom betyg för varje kontrollpunkt, kommentarer, bilder och avvikelser.

Kunden kan sedan enkelt via ärendefunktion kommunicera med dig för att exempelvis skapa en avvikelse eller en reklamation.

Kunden kan självklart ladda hem protokollet.

MyScore Kundportal - Besiktningar / Egenkontroller
MyScore Kundportal - Ärenden

Ärenden

För att enkelt kunna kommunicera med sin leverantör kan kunden skapa ärenden direkt i kundportalen. Ärendet synkas med leverantörens avvikelsesystem i MyScore för vidare åtgärder. Kunden uppdateras via e-post och direkt i kundportalen när Ni utfört åtgärder för ärendet.

Kunden kan följa flödet från rapportering till slutfört ärende.

Närvaro GPS/QR

Varje gång en inloggning/utloggning sker med Närvaro GPS eller  Närvaro QR kod på dina kundobjekt visas dessa här. Kunden kan i realtid följa arbeten och se var, när, hur lång tid och vem som utfört arbetet.

På detta sätt får kunden en tidig indikation om personal är på plats eller inte och behöver inte vänta på er återkoppling om exempelvis förseningar uppkommit.

Ladda hem statistik med tidsintervall för att få fram totalt arbetat tid för specifika platser.

MyScore Kundportal - Närvaro GPS / Närvaro QR
MyScore Kundportal - Dokument

Dokument

Här kan kunden ladda hem arbetstidsscheman, ritningar, och andra dokument från portalen.

Detta är ett bra sätt att dela information med varandra

Statistik & Rapporter

inom en snar framtid kommer en funktion för statistik. Här kommer kunden kunna ladda hem statistik & rapporter från en plats för alla funktionerna som finns i kundportalen.

Kunden kanske vill ha en rapport över utförda kvalitetskontroller/egenkontroller över tid, med snittbetyg och graf eller statistik över utförda in/utloggningar.

Jättebra att plocka fram när ni har uppföljningsmöten.

MyScore Kundportal - Arbetsrapport
MyScore Kundportal - Anändarstyrd Access

Användarstyrd access

Du styr vilka kunder och/eller objekt din kund ska kunna se och hantera. Genom smart användarhantering kan du styra olika accesser inom kundens organisation. Bra om kunden är exempelvis uppbyggd av olika regioner eller avdelningar.

Funktioner

  • Tillgänglig i alla webbläsare och i iPad app
  • Enkelt kommunikationsredskap mellan leverantör och kund
  • Nedladdningsbar statistik direkt i portalen
  • All data är tillgänglig direkt utan fördröjning
  • Användarstyrd access till vilka kunder och objekt kunden kan hantera

Är du nyfiken på myscore cloud och vill veta mer?

ÄR du intresserat och veta vad vi och MyScore Cloud kan gör för dig och din verksamhet? Fyll nedan formulär så lovar vi att kontakta dig så fort vi bara kan.