Funktioner > STATISTIK & RAPPORTER

Statistik & rapporter

Bevisa att ni följer avtal.

Ett avtal som tecknas med kund idag innehåller allt oftare kvalitetsmål, bevis på att personal varit på plats och bevis på att avtalet följs. All bevisbörda ligger på dig som leverantör. Avvikelser kan ge ditt företag straff genom återbetalingar eller andra kostsamma konsekvenser för lönsamheten, som i värsta fall kan leda till uppsägningar. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt kunna upptäcka samt rätta till eventuella birster.

MyScore Statistik & Rapporter är ovärdeligt

MyScore Statistik & Rapporter är ovärdeligt när det kommer till uppföljning över tid. Utan rätt underlag blir ofta kvalitén en subjektiv upplevelse. Med statistik över t.ex. utförda kvalitetskontroller, kan både du och kund studera hur arbetet utvecklats över tid.

Statistiken visar trender och händelser som avviker. Då blir det enkelt att ta fram enskilda protokoll/underlag för att sedan tillsammans skapa en strategi till förbättringar.

Statistik över din personals in- och utloggningar är perfekt för att snabbt se om avtalad arbetstid räcker till för att uppnå kvalitetsnivån som är ställd. Det kan med andra ord bli ett underlag för att övertyga kunden att mer tid behövs.

Statistik är ett bra underlag för leveransen, ett redskap för utvecklingen av arbetet samt ökar möjlighete till ett långt och hållbart uppdrag mellan ditt företag och kunden.

Statistik över din personals in- och utloggningar är perfekt
MyScore Statistik & Rapporter - Allt som händer i MyScore Cloud följs upp här!

Allt som sker i MyScore Cloud följs upp i MyScore Statistik & Rapporter. Ladda hem Statistik & Rapporter för exempelvis:

Och mycket mycket annat.

Funktioner

  • Anpassade och tydliga mallar.
  • Tillgänglig både i MyScore Cloud och MyScore Kundportal.
  • Kontinuelig tillverkning av nya maller efter önskemål från MyScore användarna.
  • En plats för alla rapportmallar
  • Pivottabeller. Skapa egen statistik utan begränsningar direkti MyScore Cloud och exportera i Excel- eller PDF-format.

Är du nyfiken på myscore cloud och vill veta mer?

ÄR du intresserat och veta vad vi och MyScore Cloud kan gör för dig och din verksamhet? Fyll nedan formulär så lovar vi att kontakta dig så fort vi bara kan.